Privacybeleid

Laatste update: 27 juli 2023

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en we zijn vastbesloten om de privacy van jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens.

Informatie die we verzamelen

We kunnen de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen wanneer je gebruikmaakt van onze diensten of onze website bezoekt:

 1. Contactgegevens: zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.
 2. Informatie over jouw bedrijf: zoals bedrijfsnaam, functie en website-URL.
 3. Gebruiksgegevens: zoals IP-adres, browsertype, taalvoorkeuren, verwijzende pagina’s, bezochte pagina’s en de datum en tijd van elk verzoek.

Hoe we jouw informatie gebruiken

We gebruiken jouw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 1. Om onze diensten aan jou te leveren en om te reageren op jouw verzoeken en vragen.
 2. Om onze website te beheren, inclusief het verbeteren van de gebruikerservaring en het oplossen van technische problemen.
 3. Om jou op de hoogte te houden van onze diensten, promoties, nieuws en updates, indien je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.
 4. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor eventuele andere doeleinden waarvoor we jouw toestemming hebben verkregen.

Delen van jouw informatie

We zullen jouw persoonlijke informatie niet delen met derden, behalve in de volgende gevallen:

 1. Met jouw uitdrukkelijke toestemming.
 2. Wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.
 3. Met derden die ons helpen bij het verlenen van diensten aan jou, zoals betalingsverwerkers, hostingproviders en andere zakelijke partners. Deze partijen hebben allemaal toegang tot jouw persoonlijke gegevens, maar ze mogen deze informatie alleen gebruiken om diensten namens ons te verlenen en zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Jouw rechten

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens, waaronder:

 1. Het recht om toegang te krijgen tot jouw persoonlijke gegevens die we hebben verzameld.
 2. Het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en onvolledige gegevens aan te vullen.
 3. Het recht om jouw persoonlijke gegevens te laten verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze te behouden.
 4. Het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten, zoals direct marketing.
 5. Het recht om de toestemming voor gegevensverwerking op elk moment in te trekken (dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking).

Als je deze rechten wilt uitoefenen of als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Beveiliging

We nemen alle redelijke maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. We gebruiken beveiligde technologieën en implementeren beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen.

Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze diensten en website-praktijken aan te passen. We raden je aan om regelmatig deze pagina te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contact

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op.